torsdag 28 januari 2010

Gott om goda män


Tänk vilka förändringar män har genomgått från äldre tid till i dag. Våra nya män är jämlikar och talar gott om sina kvinnor för det mesta. Dagens man skulle aldrig vräka ur sig de dumheter som de gamla gubbarna gjort i tidernas begynnelse fram till nutid. Följande exempel på vad de gamle sagt är så korkat, så att om de levde i dag skulle kunna bli ett fall för diskrimineringsombudsmannen.
-
Mitt kvinnohat är utan gräns. Förbättra kvinnan eller låt mig fritt få trampa hennes huvud under min häl.
(Kyrkofader Klemens av Alexandria 200 e kr)
-
Lovad vare Herren Gud, härskare över alla länder, som icke skapat mig som kvinna.
(Judisk morgonbön)
-
Quinnan är skapad för mandzens skul och icke för quinnones skul.
(Ur svenska kyrkans vigselformulär 1548)
-
Kvinnans hela uppfostran borde inriktas på mannen - att behaga honom, göra livet ljust och behagligt för honom. Dessa kvinnans plikter borde inläras från tidig barndom.
(Rousseau)
-
Vilken olycka att vara kvinna, och ändå är olyckan den, att när man är kvinna så fattar man det inte.
(Sören Kierkegaard)
-
Alla kvinnor, oavsett ålder, rang, ställning eller stånd, som gör närmanden, förför eller begår äktenskapsbrott mot någon av Hans Majestäts undersåtar med hjälp av dofter, lösbröst, kosmetiska vätskor, konstgjorda tänder eller hår, skall bestraffas enligt lagen om häxeri.
(Engelskt lagförslag från 1770)
-
Då kvinnan skapades at ett krokigt revben, blev kvinnans själ krokig och böjer sig hellre mot det onda.
(Grekiske kyrkofadern Johannes C)
-
Slut på citaten.
-
Slut för idag.

5 kommentarer:

Yvonne sa...

Tyvärr lever en del, av det Rousseau skrev, kvar i vissa länder fortfarande.Förskräckligt är det och svårt att tolerera för oss!

Annica sa...

Man blir mörkrädd! Med denna kvinnosyn genom historien är det inte undra på att så många kvinnnor fortfarande utsätts för övergrepp. Intelligensbefriade karlar tolkar väl dessa idiotiska citat som vissa präster tolkar Bibeln. Tack och lov att de flesta män har börjat använda hjärnan.

Anders sa...

Vid kyrkomötet i Nicea (325) bestämdes av en oenig församling att Jesus från Nasaret var Guds son.

Då Guds son inte kan vara människa bestämdes det också av Konstantin, kejsaren, hedningen och kvinnohataren, vilka skrifter som skulle kallas evangelier av de som fanns att tillgå, fler än 70, och för evigt exponeras i bibeln.

Vilka kom med? Jo, de 4 som beskriver Maria Magdalena som en sköka. De övriga skulle inte presenteras.

Varför? Jo, de som ratades berättar sanningen om Maria Magdalena. Hon var förmodligen Jesu Kristi maka, jämlik!

Den kristna världens Yin och Yang rubbades för evigt irreparabelt i Nicea.

Anders sa...

Förresten Gunnel: Min fru har läst och godkänt ovanstående.

Gunnel sa...

Det var en intressant information, Anders. Liksom frun godkänner även jag din kommentar