torsdag 12 november 2009

Moralpredikanten

Sylvanus Stall, född i USA 1847 skrev en del böcker om hur en pojke eller man bör uppföra sig. Enligt Google var han teologie doktor och moralpredikant.
Att läsa längre stycken av vad han skriver är tungt, men i små doser kan han vara underhållande. Så här följer en del stycken om vad vår farfarsfars- och morfarsfarsgeneration fick lära sig om hur en man uppför sig mot det motsatta könet. Det kanske behövs även i dag.
----------
Är hustrun trött, när ni kommer hem? Visa henne då ert deltagande! Giv er trofasta hustru ett famntag och säg till henne. "Var inte orolig, min kära vän, jag har ju kommit hem tidigt i dag. Vila dig en stund". Ni bör vidare se till, att dörrar ej stå öppna eller slås hårt igen, medan hon vilar sig, och ni bör förmå henne att taga sig en sådan vilostund varje dag.
----------
Doktor L. säger på tal om de excesseer, som medföra kallsinnighet mellan äkta makar: "Orsaken till detta elände och faran för omåttlighet är endast en naturlig följd av vanan att sova i gemensam säng."
----------
Men det finnes också en vrång bild av kärleken. Namnet på denna vrångbild är lusta. Den liknar parasitväxten, som ej har sina rötter i jorden utan suger sig fast vid andra livskraftiga växter och rövar musten ur den stam, som lyfter den från stoftet mot ljuset.
----------
Man bör undvika den retelse som ligger i blottandet av kroppen vid av- och påklädandet i varandras närvaro afton och morgon.
-
Så talar en sann moralpredikant.
-
Torsdagshälsningar.

2 kommentarer:

Nahide sa...

Farbror Stall, min husgud! Han säger: "Fastän det finnes många äktenskap, där hustrun å huvudets vägnar står vida över mannen, är det dock sed bland civiliserade folkslag att kalla mannen "familjens huvud". Smaka bara på dessa visdomsord!

Anders sa...

Jag brukar särskilt se till att inga dörrar slås till när min hustru vilar.