torsdag 19 maj 2011

Sex och samlevnad


Boken "Mannen och Kvinnans Hygien" av doktor Sylvanus Stall, utgiven 1929, innehåller regler för sex och samlevnad. Doktor Stall är en sträng och moralisk herre av sin tid och skulle förfäras om han levde idag. 


Läs och begrunda doktor Stalls visdom:
"Inom  äktenskapet gives det tillfällen, då fullkomlig återhållsamhet blir en plikt. Berusning är en rättmätig orsak att vägra den andra parten äktenskapliga rättigheter. Följden av en konception vid ett dylikt tillfälle kan lätt bliva att en idiot sättes till världen.
----------
Ingen man kan tillåta sig sexuell njutning mer än högst en gång i veckan utan att råka i fara både för sin och hustruns del. Uppmärksamma om ni börjar lida av ryggvärk samt besväras av yrsel, matthet, försvagad syn, susning för öronen, domning i fingrarna och allmän eller partiell förlamning. Var mycket uppmärksam på ert tillstånd dagen efter ett könsumgänge. Märker ni minskning i era kroppskrafter eller i tankeskärpa bör ni i framtiden iakttaga större försiktighet.


Opassande dans?

Önskar du göra största möjliga gagn här i världen, bör du sorgfälligt undvika förtärande av födoämnen som uppegga könsdriften. Hit höra ägg, ostron och starkt kryddad mat. Läs ej böcker med osedligt innehåll, deltag ej i opassande dans samt pryd ej din bostad med okyska statyer. Undvik allt blottande av kroppen. Sådana felsteg bliva ödesdigra genom att de uttömma din hustrus krafter och angripa hennes nerver på ett ödesdigert sätt."

Slut på citaten. Doktor Stalls moralregler är efter 80 år hopplöst omoderna och om ytterligare 80 år skrattar kommande generationer åt dagens sex- och samlevnadsråd. Ingenting är för evigt!

5 kommentarer:

Yvonne sa...

Du hittar då dråpliga artiklar!Denna var jättekul.Ett gott skratt fick man!!Tack!!

Annica sa...

Få se nu... yrsel, öronsus, matthet, försvagad syn, fingerdomningar, sämre tankeskärpa... hm... jo, allt verkar stämma. Utom då det där med partiell förlamning. (Än så länge.) Och inte av DEN DÄR orsaken. Tyvärr. :o(

Gunnel sa...

Yvonne: Texten är tagen ur doktors Stalls bok som jag har hemma i bokhyllan och som är köpt på loppis någon gång.

Annica: Dessutom tror jag mig veta att du har ett antal okyska statyer i ditt hem.

Annica sa...

Antar att du tänker på statyerna "David" (Michelangelo) och "Venus av Milo". De må vara avbildade nakna, men okyska är de inte. De är bara vacker konst.

Gunnel sa...

Tror inte att doktor Stall tänkte på att det var stor konst. För honom var det naket och synd. Han hade nog problem med kärleken, den gamle Stall.