torsdag 8 april 2010

Arbetsstugor


I en pärm hittar jag det här vykortet som jag köpt för länge sedan. Jag fascineras av den lilla flickan med de stora ögonen och det sorgsna ansiktet. Hon ser så utlämnad och övergiven ut. På kortet kan man läsa texten "Norrbottens arbetsstugor kort 1", och på baksidan läser man att det säljs till förmån för arbetsstugorna. Priset är 20 öre.
-
När jag var ung fanns det en arbetsstuga i min hemkommun, Malå. Jag tror att det var en form av internat för skolbarn som bodde i ensligt belägna byar. Barnen fick under terminerna bo på arbetsstugan och sova i stora sovsalar. Nog var det ganska synd om de små förstaklassarna som fick lämna föräldrar och hem, för att under skolterminen bo på annan ort och vara helt beroende av främmande människor.
-
Varför det hette arbetsstugor vet jag inte, men troligen fick barnen förutom skolarbetet lära sig jobba. Enligt vad jag kunnat läsa mig till på nätet, så försvann dessa inrättningar på 50-talet. Arbetsstugorna var vanligast i Norrbotten med dess långa avstånd.
-
Nog skrivet för idag!
-
Hej då!

3 kommentarer:

Annica sa...

För varje dag som går inser jag vilken privilegierad människa jag är. Uppväxt i ett helnyktert hem med en fantastisk mamma och en dito pappa som ständigt fanns i ens närhet och "skämde bort" en.

Nog uppskattade jag dem redan då, men ännu mer nu. Med åren ändras perspektivet.

Anonym sa...

Lite info angående bilden

Omslagsbild: Vykort utgivet av Norrbottens arbetsstugor.
Pojken heter Sten Emanuel Johansson och kommer från Vittangi. Bilden publicerades på omslaget till
årsrapporten 1910-1911, då med underrubriken ”En aspirant”. Sten var i realiteten inte aktuell som sökande till
arbetsstugan då han vid fototillfället var omkring 4 år gammal. I årsrapporten 1911-1912 finns bilden ånyo
publicerad, nu med pojkens livssituation återgiven i dova kulörer. Bilden blev omtalad varför den kom att
tryckas som vykort, dock utökad med en strof som lyder:
”Du viddernas ensliga barn som står
likt spirande blom som ur jorden går
i vildmarkens frostiga, sena vår,
din blick är som bedjande, tysta ord
som tusendes vädjan, ur fjärran spord,
från barn av vår egen, vår svenska jord.”

Hämtat från en uppsats: Nödhjälp på villovägar:
implementering av en filantropisk
välfärdsidé
Norrbottens arbetsstugor 1903-1954
Daniel Nilsson Ranta
Doctoral theses at the Department of Sociology
Umeå University.

Hälsningar
Martin SPolander

Gunnel sa...

Tack för intressant information. Jag skrev april 2010, kommentaren kom mars 2011 och jag ser din kommentar först nu mars 2014.