fredag 1 april 2016

Den första dagen i april månad

Attitydforskare Britt G Hällgren lämnar lokalen

Från vanligtvis välunderrättad källa kommer idag ett meddelande om att svenska folket i framtiden allt oftare kommer att få folkomrösta i aktuella frågor.

Detta bör lämpligast ske inom län och kommuner. men även på riksnivå.


En grupp under ledning av attitydforskare Britt G Hällgren har under påsken tagit fram ett förslag som antagligen kommer att godkännas. Förslaget har utarbetats för att förhoppningsvis minska det politikerförakt som härrör sig från politikers vana att inför val ge löften som inte infrias. Medborgarna har känt sig besvikna och överkörda när deras representanter beslutat i viktiga frågor utan att ha väljarna med sig.


Folkomröstning skulle tvinga de folkvalda till seriösa beräkningar och analyser för att övertyga sina väljare om fördelarna av de förslag de presenterar. Idag upplever väljarna att politikerna bara hasplar ur sig ord och påståenden utan täckning.

Norrbottnisk väljare

Med ny teknik blir en folkomröstning både enkel och billig. Ett första försök inleds under hösten 2016 och Norrbottens län blir försöksobjekt. Norrbottningarna får ta ställning till om de vill ingå i en storregion tillsammans med Västerbotten. Västernorrland och Jämtland. Attitydforskare Britt G Hällgren menar att man inte kan sälja ett län utan att fråga dess invånare.

Ledningsgruppen skickar ut en vädjan till Norrbottens kloka politiska elit som lyder som följer:
"Lyssna på era väljare och respektera omröstningens resultat."

Amen!

12 kommentarer:

Anders sa...

Enligt en undersökning, utförd av Timbro, har det visat sig att den genomsnittlige västerbottningen är smartare än norrbottningen. Därför behövs det ingen omröstning i Västerbotten. Vi vet var huvudstaden i den blivande storregionen ska ligga utan omröstningar i frågan.

Gunnel sa...

Anders: Nu är jag ju född Västerbottning och har tagit smartheten med mig så den undersökningen har jag inga problem med. Om det vid folkomröstningen blir ett "JA" så ska huvudstaden i storregionen ligga i Stensele, alltså mittemellan Riksgränsen och Lillhärdal. Allt detta enligt attitydforskare Hällgren.

Anders sa...

Den geografiska mittpunkten för storregionen ligger ungefär i Bjurbäckslandet, 3 mil v om Malå, men tyvärr i Lycksele kommun. Allt detta nogsamt redovisat i sanningsvittnet Folkbladet m fl trovärdiga organ. Attitydforskare Hällgren ombedes därför slänga sig i den s k väggen. Stensele, pytt! Kampen om regionhuvudstadens placering kommer därför att stå hård mellan Malå och Lycksele, tippar närighetsexpert Hermansson.

Gunnel sa...

Närighetsexpert Hermansson: Uppgiften om Stensele kom från en tidning och visade sig vara en anka. Attitydforskare Britt G Hällgren beklagar den felaktiga uppgiften. Efter hennes egen noggranna mätning rekommenderar hon Gargnäs i Sorsele kommun som lämplig huvudort för regionen. Dock kan mindre arbetsuppgifter läggas på intilliggande kommuner.

Anders sa...

Eftersom det framkommit att attitydsforskare Hällgren är bördig från Malå kommun betraktas hon numera som storregionslandsförrädare i de trakterna p g a hennes senaste utspel (Gargnäs - närmast ett Gulag i detta sammanhang) i frågan. Aja baja, hälsar f d landsförrädare närighetsexpert Hermansson.

Gunnel sa...

Attitydforskare Hällgren är känd som en omutbar och ärlig person som aldrig på ett oärligt sätt skulle gynna sig själv eller sin hemkommun. Hon har stått framför Sverigekartan som hänger på hennes klädkammardörr och måttat och mätt. Men hon har ingenting emot ett samarbete med närliggande kommuner.

Ha en mysig kväll framför teven närighetsexpert Hermansson. Hoppas att kvällens match utfaller till belåtenhet.

Anders sa...

"Folk uppfattar vallöften som löften. Det är ett problem för oss." Smart sagt av S-politikern Lennart Nilsson. Undrar om han var norrbottning?

Det gick ju bra i hockeyn igår. Synd att Modo åkte ut. Ser gärna både Modo och Leksand i elitserien. Få se vad Luleå kan åstadkomma i eftermiddag.

Gunnel sa...

Tror han kom från en annan del av riket.

Visst är det tråkigt att Modo åkte ut. Totalt överlägsna i skott och ändå blev det stora skälvan. Tråkigt för norrhockeyn.


Annica sa...

Åh, vad jag önskar att attitydforskaren Britt G Hällgrens förslag blir verklighet!!! Eftersom hon är både väster- och norrbottning, precis som jag, så är hon en mycket klok, analyserande och smart person.

Gunnel sa...

Annica: Det är blandningen av Norr- och Västerbotten som gör susen. I ditt fall genetiskt, i mitt fall geografiskt. Vilken tur för oss.

Annica sa...

Nu ska jag testa tankestreck på Mac och Blogger — och det verkar fungera. Ibland är jag (snudd på) genialisk. ;-)

Gunnel sa...

Annica: Absolut genialisk!