måndag 20 augusti 2018

Lasteligt tal


Kungliga klipp från Kuriren skrivna på 1870-talet.

Tidningen Fäderneslandets grundare herr Dalhammar har blifvit ådömd tvåårigt fästningsarbete och häktats. Han fälldes för lasteligt tal om Konungens person.


Framlidna drottning Lovisa förevisades för allmänheten under trenne dagar.


Ett gammalt privilegium har slopats, nemligen järnbärarnas rätt att bära kungliga lik, en rätt som stöder sig på gammal häfvd. Förr såg man kistan skrida framåt utan något särskilt rörelsemedel. Det enda man kunde se var åtskilliga duktiga fötter, som framsköto nedanför bårtäcket, det låg något poetiskt i detta fortskaffningssätt.

--------------

Så mina vänner, akten er för lasteligt tal om konungahuset.

--------------

Nu reser jag till främmande stad. Vi hörs!

2 kommentarer:

Anders sa...

Det skulle aldrig falla mig in att föra lasteligt tal mot en knug, men måste hela huset avla av sig så otroligt? Det blir ju så många som ska försörjas och förses med leksaker och kaffeflickor.

Gunnel sa...

Anders: Kungen får samma apanage hur många barnbarn han än får. Det blir bara lite mindre peng till var och en. Detta har jag hört från säker källa, så säkra som källor kan vara numera.